Gendeks Girişimcilik Endeksi projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Yaratıcı ve Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Tematik Endeks Eğitim ve Çalıştay Fokus Toplantısı-5 Gerçekleştirildi.

Tematik Endeks Eğitim ve Çalıştay Fokus Toplantısı-5 Gerçekleştirildi.

GENDEKS İLE ANLAMLI VERİLER ÜRETİLEBİLECEK”

Girişimci İş Adamları Vakfı olarak “2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirmekte olduğumuz GENDEKS (Girişimcilik Endeksi Projesi) TEMATİK ENDEKS EĞİTİM ve ÇALIŞTAY FOKUS TOPLANTISI’nı iş adamı ve girişimcilerden oluşan bir katılımla gerçekleştirdik.

Bahariye Mevlevihanesi’ndeki vakıf merkezimizde gerçekleşen programa konuşmacı olarak katılan Teşvik Uzmanı Bikem İnce İNANÇ konuşmalarını gerçekleştirmelerinin akabinde kısa olarak gerçekleşen tanışma faslı ve ikram sonrasında devam eden programda işadamı, girişimci ve akademisyenler de zaman zaman cevap aradıkları sorularla program akışına aktif katılım sağladılar.

Ölçerek Geliştir! Ölçerek Üret! Ölçerek Yönet!” sloganıyla yola çıkan Gendeks Projesi tanıtımında; firmaların içinde bulunduğu küresel rekabet piyasasındaki konumlarının farkındalığını göstermek; GENDEKS projesinin üreteceği anlamlı veriler ile girişimcilerimize katma değeri yüksek ürünleri göstermeyi ve üretimi için yönlendirmeyi hedeflemek ve Dünya pazarlarında üretilecek bu ürünler ile söz sahibi olmayı hedeflemenin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca GENDEKS’in; web tabanlı ve mobil uyumlu uygulamalar vasıtasıyla girişimci ve ilgili paydaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği, uygulamanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun alt yapının geliştirilmesinin temel amaçlar arasında yer aldığı; Projenin tüm sektörler ve alt sektörlerde, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larda yaygınlaştırılması amacıyla faz planının çıkarılarak uzun soluklu bir proje sürecinin planlanmakta olduğu ifade edildi.